TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ A ÚDRŽBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

  • činnost mobilního domovníka, správce budovy
  • drobné opravy
  • péče o zpevněné plochy
    (čištění dlažby, odstranění plevele, úklid sněhu či jiných nečistot)
  • dle potřeby zákazníka
Údržba zpevněných ploch